collecting note

  1. tazminat tahsil yetki kâğıdı
  2. sigorta poliçesi gereği hak talep eden sigortalının
  3. sigortadan tahsilat yapabilmesi için sigorta komisyoncusuna verdiği yetki kâğıdı