collection department

  1. Noun tahsilat şubesi
faiz kuponu tahsilat şubesi Noun
Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât, Bilgi Toplama Dairesi Noun, Organizations