colour

  1. Noun, Textile Industry boya
  2. Noun, Textile Industry boyamak
  3. (bkz: color ) / (bkz: coloration ) / (bkz: colorer )
ana renk Noun, Textile Industry
kendini miskin durumda hissetmek Verb
duman
saç boyası Noun, Clothing-Fashion
ara renk Noun, Textile Industry
krallık arması: İngiliz bahriyesince merasimlerde kullanılan beyaz üzerine krallık markasını taşıyan bandıra.
(İngiliz ordusu) alay sancağı.
renk açma açış
bir yere özel nitelikler
acı renk
ana renk Noun, Textile Industry
kötü ruhsal durum
yağlıboya
siyasal eğilim
ana renk Noun, Textile Industry
iki temel rengin karışımından meydana gelen renk
bir gerçeği bütün çıplaklığıyla görmek Verb
ten rengi Noun
hasta gibi görünmek Verb
(US) renkli amblem
renk (ırk) ayırımı
renkkörü
renkkörlüğü
(Br) renkli klişe
renkli televizyon yayını
renk kompozisyonu
renk sapması
renk efekti
(US) renkli klişe
renkli film
renk filtresi
renk nüansı
bayrak delegasyonu
ırk sınırı
sahte bir belge veya kariyere dayanan
aslında haiz olunmayan yetki
aslında mevcut olmayan hukuki hak
dış bir görünüş veya bir karineye dayanma
resmi sıfat ve yetkisi bulunmayan bir şahsın bu sıfat ve yetkiyi haizmiş gibi muameleye tevessül etmesi
bir şey üzerinde tasarruf hakkına karine teşkil eden durumlar
renkli fotoğraf
renkli resim tüpü
ırk önyargısı
renkli baskı
renkli baskı Noun, Textile Industry
ırk sorunu
renkli televizyon
renk uyumu
renk düzeni
matbaacılıkta
tam renkli sayfanın kendi bileşiminde bulunan renklere ayrılması
renk ayırımı
askerlik hizmeti
renkli televizyon
renkli diapozitif
renkli ek
renkli televizyon
renkli ilan
kızarmak Verb
renkli video kayıt cihazı
kiremit rengi
haberleri yanlış yansıtmak Verb
mülkiyet hakkı talebini haklı çıkarmak Verb