1. İsim, Tekstil Sanayii boya
  2. İsim, Tekstil Sanayii boyamak
  3. (bkz: color ) / (bkz: coloration ) / (bkz: colorer )
ana renk İsim, Tekstil Sanayii
kendini miskin durumda hissetmek Fiil
duman
saç boyası İsim, Giyim ve Moda
ara renk İsim, Tekstil Sanayii
krallık arması: İngiliz bahriyesince merasimlerde kullanılan beyaz üzerine krallık markasını taşıyan bandıra.
(İngiliz ordusu) alay sancağı.
renk açma açış
bir yere özel nitelikler
acı renk
ana renk İsim, Tekstil Sanayii
kötü ruhsal durum
yağlıboya
siyasal eğilim
ana renk İsim, Tekstil Sanayii
iki temel rengin karışımından meydana gelen renk
bir gerçeği bütün çıplaklığıyla görmek Fiil
ten rengi İsim
hasta gibi görünmek Fiil
(US) renkli amblem
renk (ırk) ayırımı
renkkörü
renkkörlüğü
(Br) renkli klişe
renkli televizyon yayını
renk kompozisyonu
renk sapması
renk efekti
(US) renkli klişe
renkli film
renk filtresi
renk nüansı
bayrak delegasyonu
ırk sınırı
sahte bir belge veya kariyere dayanan
aslında haiz olunmayan yetki
aslında mevcut olmayan hukuki hak
dış bir görünüş veya bir karineye dayanma
resmi sıfat ve yetkisi bulunmayan bir şahsın bu sıfat ve yetkiyi haizmiş gibi muameleye tevessül etmesi
bir şey üzerinde tasarruf hakkına karine teşkil eden durumlar
renkli fotoğraf
renkli resim tüpü
ırk önyargısı
renkli baskı
renkli baskı İsim, Tekstil Sanayii
ırk sorunu
renkli televizyon
renk uyumu
renk düzeni
matbaacılıkta
tam renkli sayfanın kendi bileşiminde bulunan renklere ayrılması
renk ayırımı
askerlik hizmeti
renkli televizyon
renkli diapozitif
renkli ek
renkli televizyon
renkli ilan
kızarmak Fiil
renkli video kayıt cihazı
kiremit rengi
haberleri yanlış yansıtmak Fiil
mülkiyet hakkı talebini haklı çıkarmak Fiil