combination plate

  1. noktalarla
  2. çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı