come back to earth

  1. Verb hülyadan vazgeçmek
  2. Verb kafası yerine gelmek
gerçekçi olmak, gerçek âleme dönmek, hayal kurmaktan vazgeçmek.