come between someone

  1. Verb aralarına girmek
  2. Verb aralarını bozmak
birinin birşeye dikkatini vermesini engellemek Verb
biriyle birşeyin arasına girmek Verb