come into one

aklına esmek Verb
aklına esmek aklından geçirmek Verb
(a) kendi malına sahip olmak, asıl sahibini bulmak, (b) lâyık olduğu mevkie erişmek, (c) kendi alanına/ihtisasına girmek.
hakkını almak Verb
planlarını açıklamak Verb
planlarını açıklamak Verb