come off one's high horse

  1. (a) gururu kırılmak, (b) burnu sürtülmek, (c)
    argo attan inip eşeğe binmek.