come off

 1. (a) vaki olmak, vukua gelmek, cereyan etmek.
  The wedding came off as planned. (b) sona ermek,
  sonuna erişmek, işin içinden sıyrılmak, kurtulmak.
  to come off with honors. (c) kopmak, düşmek, sökülmek.
  A button came off my coat.
  to come off one's horse: attan düşmek. (d) başarmak, muvaffak olmak.
  Their attempt to shoot the king did not come off. (e) bit(ir)mek, sona er(dir)mek, (temsil vb. na) son vermek.
  This play's been such a failure that it's coming off next week.
  He came off victorious: Zaferle bitirdi. (f)
  come off badly: başarısızlığa uğramak, berbat etmek, yüzüne gözüne bulaştırmak.
(a) gururu kırılmak, (b) burnu sürtülmek, (c)
argo attan inip eşeğe binmek.
iyi aileden gelmek Verb
yenilgiye uğramak Verb
hizmeti saat onda sona ermek Verb
başaramamak Verb
bir vasiyetnamede haksızlığa uğramak Verb
en iyi olmak Verb
en başarılı olmak Verb
en yüksek başarıya ulaşmak Verb
attan inmek Verb
saçmalama! (yalan söylemeyi/palavrayı/gösterişi) bırak!
come off it, tell the truth! Jo said he had
a car of his own. “Oh, come off it!” said Bill. “You can't even drive!”
yenilmek Verb
birşeyin üzerinden düşmek Verb
birşeyden düşmek Verb
birşeyi almayı bırakmak Verb
birşeyi kullanmayı bırakmak Verb
tarafsızlığını bırakmak Verb
altına dayandırılan para sistemini bırakmak Verb
sürekli iş bandından çıkmak Verb
üretim hattından çıkmak Verb
(hava) açmak Verb
sonunda kazançlı çıkmak.
You came off well , with $5000.
parlak başarı elde etmek Verb
doğru olmadığını bildiği şeyleri söylemek Verb
yenilmek, yenilgiye/hezimete uğramak.