come out of one's shell

  1. çevresiyle ilgilenmek, başkalarile dostluk kurmak, kabuğundan çıkmak.