come short

  1. eksik gelmek, yetişmemek, erişememek.
az/noksan gelmek, yetmemek.