come under sb's influence

  1. Verb birinin etkisi altında olmak