come within the ambit of a clause

  1. Verb bir maddenin kapsamı içine girmek