come within

  1. (a) yetkisine girmek.
    That doesn't come within my duties: O benim görevim değil. (b) kapsamına/tarif şümulüne girmek.
…e ramak kalmak Verb
…den kılpayı kurtulmak Verb
neredeyse … olmak Verb
az kalsın … olmak Verb
…in eşiğine gelmek Verb
…i kılpayı kaçırmak Verb
kıl payı kalmak Verb
erişilebilir bir uzaklığa gelmek Verb
görevi olmak Verb
bir maddenin kapsamı içine girmek Verb
kazai yetki kapsamı içinde olmak Verb
bir anayasanın çerçevesi içine girmek Verb
kanun hüküm kmülerine girmek Verb
kanun hükümlerine girmek Verb
bir mahkemenin yetki alanına girmek Verb
(Br) İçişleri Bakanlığı yetkisi alanına girmek Verb
kanunun alanına girmek Verb
normal görevler kapsamına girmek Verb
kanun kapsamına girmek Verb
kanunun kapsamı içine girmek Verb
kanuni kapsamı içinde olmak Verb
sözleşme şartları dahilinde olmak Verb
bir sözleşmenin kapsamı içine girmek Verb