impotence

  1. Noun, Medicine-Health iktidarsızlık
  2. Noun güçsüzlük, kuvvetsizlik, kudretsizlik, zayıflık, iktidarsızlık, etkisizlik, çaresizlik, acz.
    We have
    reduced the enemy to impotence = impotency.
  3. Noun cinsel iktidarsızlık, ademi iktidar.
  4. Noun kendini kontrol edememe, nefsine kâkim olamama.
büyük önem
ruhsal güçsüzlük.
psychic inadequacy: ruhsal yetersizlik.
psychic isolation: ruhsal yalnızlık.

psychic pain: ruhsal acı.
psychic stress reaction: ruhsal tedirginlik tepkisi.
psychic trauma: ruhsal yaralanma.
ademi iktidar