1. İsim, Tıp ve Sağlık iktidarsızlık
  2. İsim güçsüzlük, kuvvetsizlik, kudretsizlik, zayıflık, iktidarsızlık, etkisizlik, çaresizlik, acz.
    We have
    reduced the enemy to impotence = impotency.
  3. İsim cinsel iktidarsızlık, ademi iktidar.
  4. İsim kendini kontrol edememe, nefsine kâkim olamama.
büyük önem
ruhsal güçsüzlük.
psychic inadequacy: ruhsal yetersizlik.
psychic isolation: ruhsal yalnızlık.

psychic pain: ruhsal acı.
psychic stress reaction: ruhsal tedirginlik tepkisi.
psychic trauma: ruhsal yaralanma.
ademi iktidar