commit an act of misconduct

  1. Verb görgü kurallarına uymayacak biçimde hareket etmek
  2. Verb (adalet mensupları) görevleri kötüye kullanmak