commit an irregularity

  1. Verb düzensiz bir hareket yapmak