commit oneself (on)

  1. bir karara varıp bunu ilân etmek, fikrini/mütaleasını açıklamak, çok kesin söylemek, söz vermek, kendini
    taahhüt altına sokmak.
    He is committed to helping poor.