common feature

  1. Noun ortak özellik
ortak benzerlikleri olmamak Verb