common fine

  1. bir bölgenin tüm sakinlerine konan para cezası