commonlaw

normal ipotek
törel-türe, töresel türe: örf ve âdete dayanan hukuk. Noun
(İngilterede) yerel türe, mahallî hukuk: Roma, kilise ve medenî hukuk dışında kalan yazılmamış hukuk. Noun
halk mahkemelerinin kullandığı genel yasaların tümü. Noun
töre-türel, örf ve âdetlere uygun.
common-law marriage: töre-türel evlilik, resmî nikâhsız karı-koca
hayatı.
common-law spouse: töre-türel eş.
She's his common-law wife because she's lived with him for 20 years wihout marrying him.
Adjective