company plant

  1. Noun şirket tesisleri
(US) konserve fabrikası Noun