compensate for

  1. Verb ödünlemek
  2. Verb telafi etmek
işçiye yaralanmasından dolayı tazminat vermek Verb
birinin zararını tazmin etmek Verb