compensate someone for a loss

  1. Verb birinin zararını tazmin etmek