complain of (about) sth

  1. Verb bir şeyden şikâyet etmek