complain with (good) reason

  1. Verb haklı olarak şikâyette bulunmak