composite number

  1. Noun, Mathematics bileşik sayı
  2. bölünebilir sayı
  3. birleşik sayı