stick out to someone

  1. Verb birine önemli gelmek
  2. Verb birinin dikkatini çekmek