composition agreement

  1. aciz halinde bulunan bir borçlu ile bütün alacaklıları arasında
  2. belli bir oranda indirim yapılarak geri kalanını derhal ödemesi koşulu ile borçluyu borçlarının tamamından aklayan anlaşma
  3. konkordato
  4. uzlaşma anlaşması