compromise your principles

  1. Verb ilkelerinden taviz vermek
  2. Verb ilkelerine aykırı davranmak
  3. Verb prensiplerinden taviz vermek
  4. Verb prensiplerine aykırı davranmak