con-

  1. Prefix “ … ile/beraber”.
    com- önekinin
    b, h, l, p, r, w'den başka sessiz harfler önünde aldığı
    şekil.
    ör.: convene, condone, connection.
Tereciye tere satılmaz. Sentence, Idioms
con
karşı, muhalif, aleyhte (olan kimse).
pro and con: lehte ve aleyhte.
pros and cons: lehte
ve aleyhte olan hususlar/noktalar/kimseler.
con
öğrenmek, (dikkatle) incelemek.
con
bellemek, ezberlemek, hıfzetmek.
con
kaptan köşkü, gemi idare yeri.
con
gemiyi idare etme(k)/kullanma(k)/yönetme(k).
con
dolandırıcı, dalavereci, sahtekâr.
a con trick: dolandırıcı hilesi.
con
dolandırmak.
They conned me out of all my money.
con
aldatmak, kandırmak, yutturmak.
con
sabıkalı, mahkûm, suçlu. Noun
chili con carne
biberli kıymalı kuru fasulye (Meksikada pişirilen tür).
chile con carne veya sadece
chile,
chilli ile ayni anlama gelir.
sevgi ile, muhabbetle, heyecan veya gayretle.
(müzik yönetiminde) sevgi ve şefkatle, seve seve.
canlı/neşeli bir şekilde.
matemle, kederle, üzüntü ile.
confidence game
confidence man
ittifakla
(Lat) oy birliği ile
lehte ve aleyhte Adverb, Law
leh ve aleyhte.
Tereciye tere satılmaz. Sentence, Idioms