concentrate on

  1. Verb dalmak
  2. Verb kafasını toplamak
zihnini iki nokta üzerinde toplamak Verb
(dikkati/zihni) bir noktada toplamak, bir hedefe çevirmek.