concertmaster

  1. Noun başkemancı: senfoni orkestrasında birinci kemanların başı (genellikle orkestra şefi yardımcısıdır).
konser maysteri