concertmaster

  1. İsim başkemancı: senfoni orkestrasında birinci kemanların başı (genellikle orkestra şefi yardımcısıdır).
konser maysteri