concurring opinion

  1. Noun, Law mutabık görüş
  2. (US) uyuşan fikirler