condemn someone on slight evidence

  1. Verb ufak bir delil ile birini mahkûm etmek
  2. Verb birini küçük delil ile mahkûm etmek