condemn the defendant in costs

  1. Verb davalıyı mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm etmek