condole

  1. Verb yas tutmak.
başsağlığı dilemek, taziyede bulunmak, (bir kimsenin) matemine/kederine iştirak etmek.