başsağlığı dilemek, taziyede bulunmak, (bir kimsenin) matemine/kederine iştirak etmek.