consensus

 1. Noun, Law oydaşma
 2. Noun görüş birliği
 3. Noun uzlaşı
 4. Noun fikir birliği
 5. Noun anlayış birliği
 6. Noun akıl birliği
 7. Noun, Religion-Faith icma
 8. Noun oybirliği, hep birden onaylama/uygun görme, anlaşma, âhenk.
  Can we reach a consensus on this matter?
 9. Noun oyçokluğu, çoğunluk, çoğunluğun oyu, ekseriyetin reyi.
siyasi mutabakat Noun, Politics-Intl. Relations
uzlaşmak Verb
hemfikir olmak Verb
uzlaşmaya varmak Verb
görüş birliğine varmak Verb
fikir birliğine varmak Verb
mutabık olmak Verb
toplumsal uyuşma.
toplumsal uzlaşma Noun, Sociology
(Lat) tarafların aynı şey üzerinde anlaşması
akit kaideleri , taraflar için kanun hükmündedir
fikir birliği