considering

 1. … gözönüne alınırsa, gözönünde tutulursa, -e rağmen, -e göre/bakılırsa.
  considering her age, she reads
  well. considering that he received no help, his results are very good.
 2. yine de, buna/herşeye rağmen, bu durumda, bu koşullar altında oldukça.
  He looks well, considering:
  Yine de/oldukça iyi görünüyor.
  He does very well, considering: Herşeye rağmen durumu çok iyi.
  That is not so bad, considering: Bu durumda hiç de kötü (bir sonuç) değil.
 3. göre, nazaran, hasebiyle.
düşünülmeye değmez
düşünmeye değmez
bir unsuru dikkate almak Verb
bir faktörü dikkate almak Verb
düşünmeye değer Adjective
nazar-ı itibara alındığı takdirde
madem ki
göz önünde tutarak (ilke kararlarında kullanılan deyim)
madem ki … Noun