constructive presence

  1. ceza hukukuna göre bir suç işlendiğinde bedensel varlığı başka bir yerde olan bir kimsenin harekete geçirmiş
    olacağı etkenler aracılığıyla işlenen suç
  2. zımni mevcudiyet