contain unfair censures of a new book

  1. Verb yeni bir kitabı haksız yere tenkit etmek