contend

  1. Verb ileri sürmek, iddia etmek.
çekişmek, münakaşa etmek.
to contend against a theory.
yarışmak, müsabakaya/rekabete girişmek.
to contend for the first prize.
iktidar için mücadele etmek Verb
biriyle sıra konusunda çekişmek Verb
uğraşmak, çarpışmak, didişmek, mücadele etmek.
A teacher sometime has to contend with students who
misbehave. Britain contended for the control of the sea in the 17th century.
iddia edilmek
mücadele etmek Verb
bir rekabetle mücadele etmek Verb
güçlüklerle uğraşmak Verb
birşeyle başa çıkmaya çalışmak Verb
birşeyle uğraşmak Verb
birşeyle mücadele etmek Verb
birşeyle cebelleşmek Verb
savaşacak amansız düşmanı olmak Verb
savaşacak amansız düşmanı olmak Verb