contradiction in terms

  1. kendi kendiyle çelişen beyan