convince

  1. Transitive Verb
    convince of: inandırmak, ikna etmek, razı etmek.
    I am convinced of his innocence/I am absolutely
    convinced that he is innocent. We convinced her to go by train rather than plane.
  2. Transitive Verb suçlu bulmak, suçlu olduğunu göstermek/ispatlamak/kanıtlamak.
  3. Transitive Verb yenmek, mağlûp etmek, galebe çalmak, altetmek.
birini birşeye ikna etmek Verb
birini birşeye inandırmak Verb
birinin birşeyden emin olmasını sağlamak Verb
aklına koymak Verb
birini birşey yapması gerektiğine inandırmak Verb
birine birşey yaptırmak Verb
birini birşey yapmaya ikna etmek Verb
birini birşey yapması için kandırmak Verb
kendini inandırmak Verb
ikna olmak Verb
kendini kandırmak Verb
bir kulağından girip öbüründen çıkmak Verb
Ne kadar para versen işe yaramaz; ikna olmam mümkün değil. Sentence
Ne kadar para versen boşuna; ikna olmam mümkün değil. Sentence
Ne kadar para versen ikna olmam. Sentence
Ne kadar para versen beyhude; ikna olmam mümkün değil. Sentence