1. Geçişli Fiil
    convince of: inandırmak, ikna etmek, razı etmek.
    I am convinced of his innocence/I am absolutely
    convinced that he is innocent. We convinced her to go by train rather than plane.
  2. Geçişli Fiil suçlu bulmak, suçlu olduğunu göstermek/ispatlamak/kanıtlamak.
  3. Geçişli Fiil yenmek, mağlûp etmek, galebe çalmak, altetmek.
birini birşeye ikna etmek Fiil
birini birşeye inandırmak Fiil
birinin birşeyden emin olmasını sağlamak Fiil
aklına koymak Fiil
birini birşey yapması gerektiğine inandırmak Fiil
birine birşey yaptırmak Fiil
birini birşey yapmaya ikna etmek Fiil
birini birşey yapması için kandırmak Fiil
kendini inandırmak Fiil
ikna olmak Fiil
kendini kandırmak Fiil
bir kulağından girip öbüründen çıkmak Fiil
Ne kadar para versen işe yaramaz; ikna olmam mümkün değil. Cümle
Ne kadar para versen boşuna; ikna olmam mümkün değil. Cümle
Ne kadar para versen ikna olmam. Cümle
Ne kadar para versen beyhude; ikna olmam mümkün değil. Cümle