cook sb's goose

  1. Verb birini öldürmek
  2. Verb birinin planlarının gerçekleştirilmesini engellemek